Účtovný výkaz

Init, s.r.o. (IČO: 36201570) vykonala dňa 24.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2010-01 do 2011-01.

POD101_2020034291_IR_2010_732_2011_532755.TIF