Účtovný výkaz

Init, s.r.o. (IČO: 36201570) vykonala dňa 09.04.2014 riadnu účtovnú uzávierku typu Poznámky Úč POD 3-04 pre obdobie od 2013-01 do 2014-01.

Poznámky.PDF