Účtovný výkaz

Init, s.r.o. (IČO: 36201570) vykonala dňa 20.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2009-01 do 2010-01.

POD101_2020034291_IR_2009_732_2010_537266.TIF