Účtovný výkaz

Init s.r.o. (IČO: 36201570) vykonala dňa 14.07.2015 riadnu účtovnú uzávierku typu Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie od 2014-01 do 2014-12.

MUJ_OS_2020034291_IR_2014_615866_1501587.pdf