Účtovný výkaz

Init, s.r.o. (IČO: 36201570) vykonala dňa 21.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2009-01 do 2010-01.

POD201_2020034291_IR_2009_732_2010_537269.TIF